Ochrana osobních údajů

Vážený kliente, 

společnosti skupiny Credoma, tedy Credoma a.s., Credit Funding a.s. a First Funding a.s., při zpracování osobních údajů, které jako klient poskytujete při zpracování a správě úvěru, postupují výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

Společnosti skupiny Credoma potřebují k posouzení, zpracování a správě úvěru znát některé Vaše osobní údaje, jako je jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození, bydliště, kontaktní adresy, telefony a další a za tím to účelem je od Vás získávají a zpracovávají.

Skupina Credoma se zavazuje chránit při zpracování osobních údajů Vaše osobní data před jakýmkoliv zneužitím a to zejména zabezpečením databází klientských informací, zabezpečením přístupu k osobním údajům jen oprávněným osobám s povinností mlčenlivosti.

Jako subjekt osobních údajů máte ze zákona právo na poskytnutí informace jaké osobní údaje, jakým způsobem a k jakému účelu jsou zpracovávány. Rovněž máte právo, pokud zjistíte, že nějaké vaše osobní údaje jsou chybné či neúplné, nás vyzvat k opravě či doplnění takového údaje. Je Vaším právem souhlas dodatečně písemně omezit, avšak jen v zákonem stanoveném rozsahu.

Pokud zjistíte, že nakládání s vašimi osobními údaji, ke kterému jste dal společnosti skupiny Credoma souhlas, je neoprávněné, ihned nás kontaktujte.

Prosíme, věnujte pozornost rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, k němuž dáváte souhlas svým podpisem, nebo jiným projevem své vůle.

V případě jakýchkoliv nejasností zašlete svůj dotaz prostřednictvím e-mailové adresy: infocredoma.cz nebo na adresu Credoma a.s., Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8.