Autorská práva

Copyright (c), Credoma a.s. 2008. Všechna práva vyhrazena. 

Obsah a zpracování těchto internetových stránek jako celek nebo kterákoli jeho dílčí část tvoří, není-li uvedeno výslovně jinak, souborné autorské dílo provozovatele těchto internetových stránek, které požívá ochrany podle příslušných ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tím nejsou dotčena práva autorů jednotlivých děl do tohoto souboru zařazených, která požívají obdobné ochrany autorských práv k příslušným, do tohoto souboru zařazeným, autorským dílům, vytvořeným samostatně těmito autory.

Tyto internetové stránky jsou určeny výhradně pro osobní použití jejich návštěvníků či uživatelů. Bez předchozího písemného souhlasu jejich provozovatele je zakázáno veškeré další publikování, přetisk nebo distribuce /v celku nebo dílčí/ jakékoli části jejich obsahu, a to včetně případného jejich překopírování na jiný nosič informací nebo uchovávání v jakýchkoli databázích.

Provozovatel internetových stránek a jednotliví autoři si vyhrazují právo využít veškerých právních prostředků na ochranu jejich autorských práv a práv a nároků s nimi souvisejících, proti jakýmkoli možným porušením těchto práv ze strany třetí osoby/třetích osob.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto internetových stránek nesbírá žádné osobní údaje, které mu sami dobrovolně neposkytnou návštěvníci či uživatelé těchto internetových stránek - například při vznesení jejich dotazů na provozovatele, přihlášením se k odběru informací a nabídek obchodu nebo služeb od provozovatele, popř. od dalších podnikatelských subjektů ze skupiny provozovatele, jimž je případně provozovatel oprávněn jím spravované osobní údaje těchto osob předat. Provozovatel těchto internetových stránek zaručuje všem jejich návštěvníkům a uživatelům ochranu jejich osobních údajů ve smyslu ustanovení platného zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů o jejich jménu, příjmení a adrese bydliště dávají návštěvníci a uživatelé těchto internetových stránek jejich provozovateli až do případného odvolání v písemné podobě svůj souhlas k tomu, aby provozovatel internetových stránek, společnost Credoma a.s., s poskytnutými jejich osobními údaji nakládala <nobr>a zpracovávala</nobr> je v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, jejichž účelem je především informovat návštěvníky a uživatele o nabídkách obchodu a služeb ze strany provozovatele <nobr>a dalších</nobr> podnikatelských subjektů z jeho finanční skupiny.

Provozovatel

Majitelem, provozovatelem a -není-li uvedeno výslovně jinak- i autorem souborného autorského díla a řešení obsahu a zpracování internetových stránek a serveru www.credoma.cz je akciová společnost Credoma a.s, se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 180 00, IČ 271 96 062, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 11747.

Podmínky použití

Provozovatel internetových stránek negarantuje za všech okolností funkčnost, dosažitelnost, správnost, úplnost a časovou aktuálnost obsahu svých internetových stránek. Posláním těchto stránek je totiž především, aby byly zdrojem prvních a orientačních informací pro zájemce z řad návštěvníků a uživatelů internetu o činnost provozovatele a o jím poskytované služby. Pro získání závazných informací a podkladů pro jakákoli případná budoucí rozhodnutí s potenciálním finančním dopadem pro zájemce, je ve vztahu k provozovateli nutno osobně kontaktovat centrálu jeho společnosti v Praze, některou jeho regionální pobočku či některého pověřeného obchodního zástupce provozovatele a opatřit či ověřit si platné a aktuální informace přímo od nich nebo jejich prostřednictvím.

Provozovatel bude proto nucen v plném rozsahu odmítnout svoji odpovědnost za jakékoli škody nebo újmy, které by kdokoli jako zájemce utrpěl v důsledku toho, že se ve svém jednání a finančním rozhodování řídil, a to i přes výslovné doporučení a upozornění provozovatele, obsažené v předcházejícím odstavci tohoto článku Podmínek použití, výhradně a pouze informací získanou z neúplného zdroje informací na internetových stránkách provozovatele, bez toho, aby si zájemce předem tuto informaci popsaným způsobem u provozovatele nebo jeho zástupce osobně řádně ověřil.